Preview Mode Links will not work in preview mode

Fitness Academy

Sep 13, 2023

O dôležitosti bielkovín v strave už snáď nikto nepochybuje ☝️. Existujú však ľudia, ktorí síce vedia, ako moc ich naše telo potrebuje, ale kvôli vyššej cene ich napriek tomu obmedzujú 🤷. Zostavili sme preto prehľad dostupnejších zdrojov bielkovín, z ktorých si tie ideálne vyberie snáď...