Preview Mode Links will not work in preview mode

Fitness Academy

May 12, 2020

Aká je pravda o zavodňovaní kreatínom? 💦 Môže kreatín naozaj zvýšiť našu telesnú hmotnosť? Odpoveď na tieto otázky nájdete v dnešnej časti Fitness Academy 👆, kde sme sa na zavodňovanie kreatínom pozreli prostredníctvom viacerých štúdií.

V akej dávke užívate kreatín? 💪 Máte pocit,...