Preview Mode Links will not work in preview mode

SK - GymBeam: Fitness Academy


Oct 28, 2021

Domáce genetické testy sú veľkým hitom medzi ľuďmi, ktorí chcú naplno využiť svoj potenciál 😎. Vďaka analýze DNA môžete odhaliť, v akom športe by ste vďaka svojmu prirodzenému talentu mohli vyniknúť 🏋️‍♂️ a ďalej zistíte ideálne zloženie stravy vzhľadom k vašim génom. Navyše sa dozviete aj to, čo robiť na udržanie krásnej pleti 👸. Výsledky z DNA testov vám prinesú zaujímavé informácie a odporúčania, ktoré sa dajú jednoducho aplikovať do každodenného života 👍. V dnešnom diele Fitness Academy sa napríklad dozviete, ako domáce genetické testy fungujú ❓, ako ich využiť pre svoj prospech, a či vám môžu nejako uľahčiť chudnutie.