Preview Mode Links will not work in preview mode

Fitness Academy


Apr 5, 2022

Dôležitosť vitamínov sa na nás valí zo všetkých strán. Už od detstva počúvame od svojich rodičov, ako máme jesť zeleninu a ovocie, pretože obsahujú vitamíny. 🥦 🥬 🥒🍎 🍐 🍊 🍋 Tie niekedy dokonca pôsobia až tak, ako keby boli všeliekom na každý problém. Preto sme sa dnes vo FITNESS ACADEMY rozhodli pozrieť na túto problematiku hlbšie a vysvetliť si charakteristiku vitamínov, zdroje či dôležitosť príjmu. 😉💪

V dnešnej epizóde sa dozviete:
🔸 Čo sú vitamíny?
🔸 Odkiaľ sa vitamíny vlastne berú?
🔸 Aké stavy v súvislosti s príjmom vitamínov poznáme?
🔸 Ako delíme vitamíny?
🔸 Ktoré faktory ovplyvňujú potrebu príjmu vitamínov?